ماجرا های گرافیکی

هیچ محصولی یافت نشد.

بازی های ماجراجویی با رایج شدن گرافیک ظاهر شدند. بازی‌های ماجراجویی شروع به تکمیل کردند و بعداً توضیحات متنی را با تصاویر (مثلاً تصویری از مکان فعلی) جایگزین کردند. بازی‌های ماجراجویی گرافیکی اولیه از تجزیه‌کننده‌های متن برای وارد کردن دستورات استفاده می‌کردند. استفاده روزافزون از موس ها منجر به ژانر «نقطه و کلیک» بازی های ماجراجویی شد، جایی که بازیکن دیگر مجبور به تایپ دستورات نبود. برای مثال، بازیکن می‌تواند روی نماد دست و سپس روی طناب کلیک کند تا طناب را بردارد.