هیولا رام کننده

هیچ محصولی یافت نشد.

گونه ای از فرمول RPG که در آن بازیکن هیولاها را برای مبارزه با آنها یا در کنار آنها استخدام می کند. موجودات جمع آوری شده را اغلب می توان برای ایجاد هیولاهای قوی تر یا افزایش توانایی های خود در جنگ پرورش داد یا پرورش داد. نمونه ای از یک بازی رام کننده هیولا، پوکمون است.