دسته بندی ها

استراتژی

هیچ محصولی یافت نشد.

بازی رایانه‌ای راهبردی یا بازی استراتژیک نوعی از بازی‌های رایانه‌ای یا غیر رایانه ای است که در آن‌ها برگزیدن استراتژی مناسب برای رسیدن به هدف، اصل و پایه شیوه بازی را تشکیل می‌دهد. در این بازی‌ها هدف اتخاذ استراتژی مناسب جهت غلبه بر حریف می‌باشد. در انواع این بازی‌ها باید حرکتی اصولی جهت جمع‌آوری منابع مانند: کارت‌های امتیاز یا سنگ، چوب، غذا، طلا، پول و به‌طور کلی بر طرف کردن پیش نیازها پیش بگیرید تا هر چه سریع تر به پیشرفت و تولید فناوری برتر یا موقعیت بهتر نسبت به رقیب نائل شوید.