وارگیم

هیچ محصولی یافت نشد.

وارگیم زیرمجموعه‌ای از بازی‌های ویدیویی استراتژیک هستند که بر جنگ استراتژیک یا تاکتیکی روی نقشه تأکید دارند. بازی‌های جنگی معمولاً یکی از چهار شکل کهن الگویی را دارند، بسته به اینکه بازی مبتنی بر نوبت است یا زمان واقعی و اینکه تمرکز بازی بر استراتژی یا تاکتیک‌های نظامی است.