ماجرا های متنی

هیچ محصولی یافت نشد.

اولین بازی های ماجراجویی، ماجراهای متنی بودند که به عنوان داستان های تعاملی نیز شناخته می شدند. بازی‌هایی مانند سری محبوب Zork در اواخر دهه 1970 و اوایل دهه 1980 به بازیکن اجازه می‌داد تا از صفحه کلید برای وارد کردن دستوراتی مانند «طناب بگیر» یا «به غرب» استفاده کند، در حالی که رایانه اتفاقات را توصیف می‌کند. مقدار زیادی برنامه نویسی برای تجزیه ورودی متن پخش کننده انجام شد.