پازل سنتی

هیچ محصولی یافت نشد.

همچنین اقتباس‌های دیجیتالی زیادی از بازی‌های پازل سنتی، از جمله بازی یک نفره و فال ماهجونگ وجود داشته است. حتی پازل های کلمه آشنا، پازل های اعداد، و پازل های تداعی به عنوان بازی هایی مانند آموزش مغز دکتر کاواشیما اقتباس شده اند.